Hunter Dragon
DARK 3
Hunter Dragon
Rồng thợ săn
  • ATK:
  • 1700

  • DEF:
  • 100

  • Lượt xem:
  • 1018
Hiệu ứng (VN):

Con rồng này đã hạ gục vô số con mồi bằng những chiếc răng nanh sắc nhọn. Nó tấn công rất nhanh, bởi vì nếu nó không tấn công trước, nó rất dễ bị phản công.Hiệu ứng gốc (EN):

This dragon has taken down countless prey with its sharp fangs. It strikes very quickly, because if it does not strike first it is vulnerable to a counter-attack.

Bản dịch này có đúng không ?
Top