I:P Masquerena
I:P Masquerena

Link-2

  • Loại:
  • Link Monster

  • Thuộc tính:
  • DARK

  • Tộc:
  • Cyberse

  • ATK:
  • 800

  • Lượt xem:
  • 4413

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2 quái thú không Link
Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu I:P Masquerena - Master DuelGiá trị và các set có I:P Masquerena - TCG
Giá trị của I:P Masquerena
Cardmarket
468825 VND
Tcgplayer
298920 VND
Ebay
14099760 VND
Amazon
186120 VND
Coolstuffinc
469765 VND
Các set có I:P Masquerena
(PScR)2020 Tin of Lost Memories Mega Pack
636380 VND
(StR)Chaos Impact
545435 VND
(UR)Chaos Impact
607240 VND
(PG)Maximum Gold: El Dorado
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng I:P Masquerena trong Duel Links

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài I:P Masquerena trong Duel LinksThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng I:P Masquerena trong Master Duel