Ice Water
WATER 3
Ice Water
Nước băng
  • ATK:
  • 1150

  • DEF:
  • 900

  • Lượt xem:
  • 474
Hiệu ứng (VN):

Một nàng tiên cá rất hung dữ tấn công kẻ thù bằng những chiếc gai mọc trên cơ thể.Hiệu ứng gốc (EN):

A very aggressive mermaid that attacks enemies with the spikes growing from its body.

Bản dịch này có đúng không ?
Top