Igknight Templar
FIRE 47
Igknight Templar
Hiệp sĩ đốt cháy Dragnov
  • Archetype:
  • Igknight

  • ATK:
  • 1700

  • DEF:
  • 1300

  • Lượt xem:
  • 1015
Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn có một lá bài "Igknight" trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể phá huỷ cả hai lá bài trong Vùng Pendulum của bạn, và nếu bạn làm được điều đó, hãy thêm 1 quái thú Loại Chiến binh HỎA từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một chiến binh Igknight giàu kinh nghiệm, người chiến đấu vì công lý và coi thường những kẻ tham nhũng. Anh ấy thậm chí còn đặt câu hỏi về vũ khí của chính mình ngày nay, vì sự khao khát tuyệt đối về lẽ phải.”Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have an "Igknight" card in your other Pendulum Zone: You can destroy both cards in your Pendulum Zones, and if you do, add 1 FIRE Warrior-Type monster from your Deck or Graveyard to your hand. [ Monster Effect ] ''An experienced Igknight warrior who fights for justice and despises the corrupt. He even questions his own weapon these days, due to his absolute quest for righteousness.''

Bản dịch này có đúng không ?
Top