Karma Cut
Karma Cut
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Lượt xem:
  • 931Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.

Bản dịch này có đúng không ?

Giá trị và các set có Karma Cut - TCG
Giá trị của Karma Cut
Cardmarket
17860 VND
Tcgplayer
47000 VND
Ebay
129015 VND
Amazon
118205 VND
Coolstuffinc
1174765 VND
Các set có Karma Cut
(SR)Dark Revelation Volume 4
1169595 VND
(DNPR)Duel Terminal 5b
209620 VND
(GUR)Premium Gold: Return of the Bling
188940 VND
(R)Shadow of Infinity
164265 VND
(UtR)Shadow of Infinity
827435 VND
(C)The Dark Emperor Structure Deck
139355 VNDDeck sử dụng Karma Cut trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Karma Cut trong Master Duel