Karma Cut
Trap Normal
Karma Cut
Nhân quả cắt
  • Lượt xem:
  • 1886
Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top