Knightmare Mermaid
WATER
Knightmare Mermaid
Nàng tiên cá khúc ác mộng mơ
  • Archetype:
  • Knightmare

  • ATK:
  • 1000

  • LINK-1
  • Lượt xem:
  • 2015

Mũi tên Link:

DướiHiệu ứng (VN):

1 "Knightmare" , ngoại trừ "Knightmare Mermaid"
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể bỏ 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Knightmare" từ Deck của bạn, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Mermaid" một lần mỗi lượt. Quái thú trên sân mất 1000 ATK / DEF, trừ khi chúng được co-linked.Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Knightmare" monster, except "Knightmare Mermaid" If this card is Link Summoned: You can discard 1 card; Special Summon 1 "Knightmare" monster from your Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Mermaid" once per turn. Monsters on the field lose 1000 ATK/DEF, unless they are co-linked.

Bản dịch này có đúng không ?
Top