Knightmare Unicorn
Knightmare Unicorn

Link-3

 • Loại:
 • Link Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Knightmare

 • ATK:
 • 2200

 • Lượt xem:
 • 4661

Mũi tên Link:

Trái

Dưới

PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú với các tên khác nhau
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Knightmare Unicorn - Master DuelGiá trị và các set có Knightmare Unicorn - TCG
Giá trị của Knightmare Unicorn
Cardmarket
73555 VND
Tcgplayer
14335 VND
Ebay
88595 VND
Amazon
106925 VND
Coolstuffinc
23265 VND
Các set có Knightmare Unicorn
(UR)2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack
182595 VND
(ScR)Flames of Destruction
384225 VND
(CR)Genesis Impact
47235 VND
(R)Genesis Impact
37600 VND
(PG)Maximum Gold: El Dorado
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Knightmare Unicorn trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Knightmare Unicorn trong Master Duel