Koumori Dragon
DARK 4
Koumori Dragon
Rồng ác quỷ
  • ATK:
  • 1500

  • DEF:
  • 1200

  • Lượt xem:
  • 972
Hiệu ứng (VN):

Một con rồng phun lửa hung ác, có ngọn lửa độc ác làm hỏng linh hồn của những nạn nhân của nó.Hiệu ứng gốc (EN):

A vicious, fire-breathing dragon whose wicked flame corrupts the souls of its victims.

Bản dịch này có đúng không ?
Top