Kuriboh
DARK 1
Kuriboh
Kuriboh
  • Archetype:
  • Kuriboh

  • ATK:
  • 300

  • DEF:
  • 200

  • Lượt xem:
  • 2411
Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, if your opponent's monster attacks (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top