Labyrinth Wall
EARTH 5
Labyrinth Wall
Tường mê cung
  • ATK:
  • 0

  • DEF:
  • 3000

  • Lượt xem:
  • 984
Hiệu ứng (VN):

Những bức tường này tạo thành một mê cung không có lối ra cho kẻ thù.Hiệu ứng gốc (EN):

These walls form a labyrinth with no exit for enemies.

Bản dịch này có đúng không ?
Top