Lady Debug
LIGHT 4
Lady Debug
Bọ rùa gỡ lỗi
  • ATK:
  • 1700

  • DEF:
  • 1400

  • Lượt xem:
  • 1941
Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top