Legendary Six Samurai - Kizan
Legendary Six Samurai - Kizan

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Six Samurai

 • ATK:
 • 1800

 • DEF:
 • 500

 • Lượt xem:
 • 477Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Six Samurai" có tên khác, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi bạn điều khiển 2 hoặc nhiều "Six Samurai" , lá bài này nhận được 300 ATK và DEF.Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Six Samurai" monster with a different name, you can Special Summon this card (from your hand). While you control 2 or more other "Six Samurai" monsters, this card gains 300 ATK and DEF.Ban List:
Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Legendary Six Samurai - Kizan - Duel LinkCách để sở hữu Legendary Six Samurai - Kizan - Master DuelGiá trị và các set có Legendary Six Samurai - Kizan - TCG
Giá trị của Legendary Six Samurai - Kizan
Cardmarket
20915 VND
Tcgplayer
33605 VND
Ebay
92825 VND
Amazon
356965 VND
Coolstuffinc
35015 VND
Các set có Legendary Six Samurai - Kizan
(C)Samurai Warlords Structure Deck
79430 VND
(SR)Spirit Warriors
99170 VND
(SR)Storm of Ragnarok
94705 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Legendary Six Samurai - Kizan trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Legendary Six Samurai - Kizan trong Master Duel