Leviair the Sea Dragon
WIND
Leviair the Sea Dragon
Rồng biển hư không Leviair
  • ATK:
  • 1800

  • DEF:
  • 1600

  • Lượt xem:
  • 1439
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 3
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú bị loại bỏ từ Cấp 4 hoặc thấp hơn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 banished Level 4 or lower monster; Special Summon that target to your field.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top