Light Barrier
Spell Field
Light Barrier
Hàng rào ánh sáng
  • Archetype:
  • Arcana Force

  • Lượt xem:
  • 1476
Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase của bạn, hãy tung một đồng xu. Nếu kết quả là Tails, các hiệu ứng sau sẽ bị vô hiệu hóa cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn:
● Khi bạn Triệu hồi "Arcana Force" , hãy chọn hiệu ứng để áp dụng mà không cần tung đồng xu. Nếu một "Arcana Force" phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu, bạn nhận được điểm Sinh Mệnh bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ.Hiệu ứng gốc (EN):

During your Standby Phase, toss a coin. If the result is Tails, the following effects are negated until your next Standby Phase: ● When you Summon an "Arcana Force" monster, choose which effect to apply without tossing a coin. If an "Arcana Force" monster destroys an opponent's monster by battle, you gain Life Points equal to the destroyed monster's original ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
Top