Madolche Magileine
Madolche Magileine

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Madolche

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 1200

 • Lượt xem:
 • 652Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Xáo trộn lá bài này vào Deck. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 "Madolche" từ Deck của bạn lên tay của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card and sent to your GY: Shuffle this card into the Deck. When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 "Madolche" monster from your Deck to your hand.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Madolche Magileine - Duel LinkCách để sở hữu Madolche Magileine - Master DuelGiá trị và các set có Madolche Magileine - TCG
Giá trị của Madolche Magileine
Cardmarket
19975 VND
Tcgplayer
86950 VND
Ebay
70500 VND
Amazon
81075 VND
Coolstuffinc
93765 VND
Các set có Madolche Magileine
(UR)Duel Overload
99640 VND
(SR)Return of the Duelist
130190 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Madolche Magileine trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Madolche Magileine trong Master Duel