Madolche Queen Tiaramisu
EARTH4
Madolche Queen Tiaramisu
Nữ hoàng búp bê phép ngọt Tiaramisu
  • Archetype:
  • Madolche

  • ATK:
  • 2200

  • DEF:
  • 2100

  • Lượt xem:
  • 1444
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú "Madolche" Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.

Bản dịch này có đúng không ?
Top