Madolche Queen Tiaramisu
Madolche Queen Tiaramisu

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fairy

 • Archetype:
 • Madolche

 • ATK:
 • 2200

 • DEF:
 • 2100

 • Lượt xem:
 • 882Hiệu ứng (VN):

2 quái thú "Madolche" Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 "Madolche" trong Mộ của bạn; xáo trộn các lá bài đó vào Deck, sau đó, xáo trộn các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển vào Deck, lên đến số "Madolche" được trả lại.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 "Madolche" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target up to 2 "Madolche" cards in your Graveyard; shuffle those cards into the Deck, also, after that, shuffle cards your opponent controls into the Deck, up to the number of "Madolche" cards returned.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Madolche Queen Tiaramisu - Duel LinkCách để sở hữu Madolche Queen Tiaramisu - Master DuelGiá trị và các set có Madolche Queen Tiaramisu - TCG
Giá trị của Madolche Queen Tiaramisu
Cardmarket
98465 VND
Tcgplayer
242520 VND
Ebay
1527265 VND
Amazon
299625 VND
Coolstuffinc
187765 VND
Các set có Madolche Queen Tiaramisu
(UtR)Abyss Rising
1677430 VND
(UR)Abyss Rising
485980 VND
(C)Astral Pack Six
262965 VND
(GUR)Premium Gold: Return of the Bling
454255 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Madolche Queen Tiaramisu trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Madolche Queen Tiaramisu trong Master Duel