Magic Hand
DARK4
Magic Hand
Bàn tay ma thuật
  • ATK:
  • 800

  • DEF:
  • 1600

  • Lượt xem:
  • 1054
Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn thêm (các) lá bài từ Deck của họ lên tay của họ, ngoại trừ bằng cách rút chúng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi (các) lá bài đó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent adds a card(s) from their Deck to their hand, except by drawing them (except during the Damage Step): You can send that card(s) to the Graveyard, and if you do, inflict 800 damage to your opponent. This effect can only be used once while this card is face-up on the field.

Bản dịch này có đúng không ?
Top