Meklord Army of Wisel
DARK4
Meklord Army of Wisel
  • Archetype:
  • Meklord

  • ATK:
  • 1800

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 854




Hiệu ứng (VN):

Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Meklord" trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi một "Meklord" mà bạn điều khiển tuyên bố tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong chiến đấu đó, nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, sẽ gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.



Hiệu ứng gốc (EN):

This card gains 100 ATK for each "Meklord" monster on the field, except this card. Once per turn, when another "Meklord" monster you control declares an attack on a Defense Position monster your opponent controls: You can activate this effect; during that battle, if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.





Bản dịch này có đúng không ?












Top