Mezuki
EARTH 4
Mezuki
Mã đầu quỷ
  • ATK:
  • 1700

  • DEF:
  • 800

  • Lượt xem:
  • 1734
Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.

Bản dịch này có đúng không ?
Top