Necrovalley
Necrovalley
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Field

  • Archetype:
  • Gravekeeper's

  • Lượt xem:
  • 2951Hiệu ứng (VN):

Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.Hiệu ứng gốc (EN):

All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Necrovalley - Duel LinkCách để sở hữu Necrovalley - Master DuelGiá trị và các set có Necrovalley - TCG
Giá trị của Necrovalley
Cardmarket
94470 VND
Tcgplayer
80840 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
587735 VND
Coolstuffinc
93765 VND
Các set có Necrovalley
(UtR)Astral Pack Four
3683390 VND
(C)Champion Pack: Game Three
157685 VND
(SR)Dark Revelation Volume 1
100580 VND
(R)Duelist League Series 3 participation card
122200 VND
(UR)Duelist Saga
176015 VND
(UR)Legendary Collection 3: Yugi's World Mega Pack
123845 VND
(C)Legendary Collection 4: Joey's World Mega Pack
91650 VND
(SR)Pharaonic Guardian
185415 VND
(R)Retro Pack 2
109745 VND
(C)Structure Deck: Marik (TCG)
104105 VND
(C)Turbo Pack: Booster Two
87655 VND
Magnificent Mavens
0 VND
Magnificent Mavens
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Necrovalley trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Necrovalley trong Master Duel