Number 39: Utopia
Number 39: Utopia

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Utopia

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2000

 • Lượt xem:
 • 1280Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Number 39: Utopia - Duel LinkGiá trị và các set có Number 39: Utopia - TCG
Giá trị của Number 39: Utopia
Cardmarket
3055 VND
Tcgplayer
3525 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
18330 VND
Coolstuffinc
5875 VND
Các set có Number 39: Utopia
(R)Battle Pack: Epic Dawn
42770 VND
(SFR)Battle Pack: Epic Dawn
45825 VND
(StR)Battles of Legend: Armageddon
15103920 VND
(UR)Brothers of Legend
0 VND
(UR)Duel Power
83660 VND
(DSPR)Duel Terminal 7a
886185 VND
(R)Duelist League 14 participation cards
558830 VND
(GUR)Gold Series: Haunted Mine
90945 VND
(CR)King's Court
24910 VND
(R)King's Court
19270 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 17
1151970 VND
(UtR)OTS Tournament Pack 17 (POR)
0 VND
(C)Star Pack 2013
70265 VND
(SFR)Star Pack 2013
107395 VND
(UR)Starter Deck: Dawn of the Xyz
89770 VND
(UR)Starter Deck: Xyz Symphony
101050 VND
(SR)Super Starter: V for Victory
64625 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Number 39: Utopia trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Number 39: Utopia trong Master Duel