Number 70: Malevolent Sin
Number 70: Malevolent Sin

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Insect

 • ATK:
 • 2400

 • DEF:
 • 1200

 • Lượt xem:
 • 648Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Number 70: Malevolent Sin - Duel LinkCách để sở hữu Number 70: Malevolent Sin - Master DuelGiá trị và các set có Number 70: Malevolent Sin - TCG
Giá trị của Number 70: Malevolent Sin
Cardmarket
16685 VND
Tcgplayer
37130 VND
Ebay
117500 VND
Coolstuffinc
46765 VND
Các set có Number 70: Malevolent Sin
(UR)Duelist Saga
71910 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Number 70: Malevolent Sin trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Number 70: Malevolent Sin trong Master Duel