Number C39: Utopia Ray
Number C39: Utopia Ray

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • LIGHT

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Utopia

 • ATK:
 • 2500

 • DEF:
 • 2000

 • Lượt xem:
 • 964Hiệu ứng (VN):

3 quái thú LIGHT Cấp 4
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Number C39: Utopia Ray - Duel Link
Giá trị và các set có Number C39: Utopia Ray - TCG
Giá trị của Number C39: Utopia Ray
Cardmarket
1880 VND
Tcgplayer
3055 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
112800 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Number C39: Utopia Ray
(R)King's Court
17155 VND
(GR)Order of Chaos
1126825 VND
(UtR)Order of Chaos
450025 VND
(UR)Order of Chaos
191055 VND
(C)Star Pack 2014
78490 VND
(SFR)Star Pack 2014
83425 VND
(UR)Super Starter: V for Victory
56635 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Number C39: Utopia Ray trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Number C39: Utopia Ray trong Master Duel