Offerings to the Doomed
Spell Quick
Offerings to the Doomed
Vật cúng cho người đã mất
  • Lượt xem:
  • 1127
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó, đồng thời bỏ qua Draw Phase tiếp theo của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 face-up monster on the field; destroy that target, also skip your next Draw Phase.

Bản dịch này có đúng không ?
Top