Orcustrated Return
Spell Normal
Orcustrated Return
Nhạc quỷ khúc chính
  • Archetype:
  • Orcust

  • Lượt xem:
  • 1486
Hiệu ứng (VN):

Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top