PSY-Frame Driver
LIGHT6
PSY-Frame Driver
Người điều khiển khung-CỨ
  • Archetype:
  • PSY-Frame

  • ATK:
  • 2500

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1422
Hiệu ứng (VN):

Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".Hiệu ứng gốc (EN):

A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".

Bản dịch này có đúng không ?
Top