Parsec, the Interstellar Dragon
LIGHT 8
Parsec, the Interstellar Dragon
Rồng trong khoảng vì sao, Parsec
  • ATK:
  • 800

  • DEF:
  • 800

  • Lượt xem:
  • 1389
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú Cấp 8, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế.Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Level 8 monster, you can Normal Summon this card without Tributing.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top