Pot of Duality
Spell Normal
Pot of Duality
Hũ nhường tham
  • Archetype:
  • Greed

  • Lượt xem:
  • 3046
Hiệu ứng (VN):

Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.Hiệu ứng gốc (EN):

Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top