Puppet King
EARTH 7
Puppet King
Con rối vua
  • ATK:
  • 2800

  • DEF:
  • 2600

  • Lượt xem:
  • 1012
Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn thêm (các) Lá bài quái thú lên tay của họ, ngoại trừ bằng cách rút, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn làm vậy, hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt tiếp theo.Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent adds a Monster Card(s) to their hand, except by drawing, you can Special Summon this card from your hand. If you do, destroy it during your next turn's End Phase.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top