Raigeki Break
Trap Normal
Raigeki Break
Tia chớp giật
  • Lượt xem:
  • 1483
Hiệu ứng (VN):

Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

Discard 1 card, then target 1 card on the field; destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?
Top