Raigeki Break
Trap Normal
Raigeki Break  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card, then target 1 card on the field; destroy it.

  Bản dịch này có đúng không ?
  Top