Ravenous Crocodragon Archethys
Ravenous Crocodragon Archethys

9

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Fish

 • ATK:
 • 1000

 • DEF:
 • 1000

 • Lượt xem:
 • 549Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?


Giá trị và các set có Ravenous Crocodragon Archethys - TCG
Giá trị của Ravenous Crocodragon Archethys
Cardmarket
3995 VND
Tcgplayer
4700 VND
Ebay
132070 VND
Amazon
85775 VND
Coolstuffinc
9165 VND
Các set có Ravenous Crocodragon Archethys
(C)2021 Tin of Ancient Battles
21385 VND
(UR)Eternity Code
89065 VNDDeck sử dụng Ravenous Crocodragon Archethys trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Ravenous Crocodragon Archethys trong Master Duel