Reinforce Truth
Trap Normal
Reinforce Truth
Sự thật tăng cường
  • Lượt xem:
  • 1189




Hiệu ứng (VN):

Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Chiến binh Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt lá bài này.



Hiệu ứng gốc (EN):

Special Summon 1 Level 2 or lower Warrior-Type monster from your Deck. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this card.





Bản dịch này có đúng không ?












https://ygovietnam.com/
Top