Salamangreat Balelynx
FIRE
Salamangreat Balelynx
Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
  • Archetype:
  • Salamangreat

  • ATK:
  • 500

  • LINK-1
  • Lượt xem:
  • 1710

Mũi tên Link:

DướiHiệu ứng (VN):

1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?
Top