Salamangreat Meer
Salamangreat Meer

2

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • FIRE

 • Tộc:
 • Cyberse

 • Archetype:
 • Salamangreat

 • ATK:
 • 800

 • DEF:
 • 600

 • Lượt xem:
 • 530Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay của bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó cho lần rút bình thường của bạn: Bạn có thể để lộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt nó từ tay của bạn. Nếu bạn có lá bài này: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Meer" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it for your normal draw: You can reveal this card; Special Summon it from your hand. If this card is in your hand: You can discard 1 other "Salamangreat" card; Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Meer" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?

Giá trị và các set có Salamangreat Meer - TCG
Giá trị của Salamangreat Meer
Cardmarket
1645 VND
Tcgplayer
1880 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
4700 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Salamangreat Meer
(C)2019 Gold Sarcophagus Tin Mega Pack
24205 VND
(C)Soul Fusion
19740 VND
(C)Structure Deck: Soulburner
24910 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Salamangreat Meer trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Salamangreat Meer trong Master Duel