Scrap Dragon
Scrap Dragon

8

 • Loại:
 • Synchro Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Dragon

 • Archetype:
 • Scrap

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2000

 • Lượt xem:
 • 970Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Scrap Dragon - Duel LinkCách để sở hữu Scrap Dragon - Master DuelGiá trị và các set có Scrap Dragon - TCG
Giá trị của Scrap Dragon
Cardmarket
3995 VND
Tcgplayer
2820 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
11750 VND
Coolstuffinc
35015 VND
Các set có Scrap Dragon
(SR)Collectible Tins 2012 Wave 1
79430 VND
(UtR)Duelist Revolution
1057970 VND
(UR)Duelist Revolution
236410 VND
(C)Legendary Hero Decks
44180 VND
(R)Maximum Gold: El Dorado
0 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Scrap Dragon trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Scrap Dragon trong Master Duel