Secret Six Samurai - Kizaru
Secret Six Samurai - Kizaru

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Warrior

 • Archetype:
 • Secret Six Samurai

 • ATK:
 • 1900

 • DEF:
 • 1000

 • Lượt xem:
 • 428Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm từ Deck lên tay mình 1 "Six Samurai" với Thuộc tính khác với mọi quái thú bạn điều khiển. Nếu chính xác 1 "Six Samurai" mà bạn điều khiển (và không có lá bài nào khác) bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can add from your Deck to your hand, 1 "Six Samurai" monster with a different Attribute from every monster you control. If exactly 1 "Six Samurai" monster you control (and no other cards) would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Secret Six Samurai - Kizaru - Duel LinkCách để sở hữu Secret Six Samurai - Kizaru - Master DuelGiá trị và các set có Secret Six Samurai - Kizaru - TCG
Giá trị của Secret Six Samurai - Kizaru
Cardmarket
190115 VND
Tcgplayer
461540 VND
Ebay
282000 VND
Coolstuffinc
305265 VND
Các set có Secret Six Samurai - Kizaru
(ScR)Spirit Warriors
417830 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Secret Six Samurai - Kizaru trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Secret Six Samurai - Kizaru trong Master Duel