Security Dragon
Security Dragon

Link-2

  • Loại:
  • Link Monster

  • Thuộc tính:
  • LIGHT

  • Tộc:
  • Cyberse

  • ATK:
  • 1100

  • Lượt xem:
  • 663

Mũi tên Link:

Trên

DướiHiệu ứng (VN):

2 quái thú
Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Security Dragon - Duel LinkGiá trị và các set có Security Dragon - TCG
Giá trị của Security Dragon
Cardmarket
72615 VND
Tcgplayer
73085 VND
Ebay
45825 VND
Amazon
50995 VND
Coolstuffinc
140765 VND
Các set có Security Dragon
(UR)Duel Power
76375 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Security Dragon trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Security Dragon trong Master Duel