Shiranui Squiresaga
FIRE 7
Shiranui Squiresaga
Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
  • Archetype:
  • Shiranui

  • ATK:
  • 2100

  • DEF:
  • 0

  • Lượt xem:
  • 1347
Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top