Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
WIND 7
Sky Galloping Gaia the Dragon Champion
Kỵ sĩ rồng Gaia bay xuyên trời
  • Archetype:
  • Gaia The Fierce Knight

  • ATK:
  • 2600

  • DEF:
  • 2100

  • Lượt xem:
  • 1166
Hiệu ứng (VN):

1 "Gaia The Fierce Knight" + 1 quái thú rồng
Tên của lá bài này trở thành "Gaia the Dragon Champion" khi nó ở trên sân. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Spiral Spear Strike" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú đó của đối thủ.Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Gaia The Fierce Knight" monster + 1 Dragon-Type monster This card's name becomes "Gaia the Dragon Champion" while it is on the field. If this card is Special Summoned: You can add 1 "Spiral Spear Strike" from your Deck or Graveyard to your hand. When this card declares an attack on an opponent's monster: You can change the battle position of that opponent's monster.

Bản dịch này có đúng không ?
Top