Skypalace Gangaridai
Skypalace Gangaridai

10

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • WIND

 • Tộc:
 • Machine

 • ATK:
 • 3400

 • DEF:
 • 3000

 • Lượt xem:
 • 511Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 10
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Skypalace Gangaridai - Duel LinkGiá trị và các set có Skypalace Gangaridai - TCG
Giá trị của Skypalace Gangaridai
Cardmarket
5170 VND
Tcgplayer
5640 VND
Ebay
23265 VND
Amazon
50525 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Skypalace Gangaridai
(R)Maximum Gold
30080 VND
(ScR)Number Hunters
120320 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Skypalace Gangaridai trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Skypalace Gangaridai trong Master Duel