Skypalace Gangaridai
WIND
Skypalace Gangaridai
Cung điện trời cực to Gangaridai
  • ATK:
  • 3400

  • DEF:
  • 3000

  • Lượt xem:
  • 1280
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 10
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top