Spellbook of Secrets
Spellbook of Secrets
  • Loại:
  • Spell Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Archetype:
  • Spellbook

  • Lượt xem:
  • 381Hiệu ứng (VN):

Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.Hiệu ứng gốc (EN):

Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Spellbook of Secrets - Duel Link


Giá trị và các set có Spellbook of Secrets - TCG
Giá trị của Spellbook of Secrets
Cardmarket
14805 VND
Tcgplayer
26085 VND
Ebay
45825 VND
Amazon
60395 VND
Coolstuffinc
46765 VND
Các set có Spellbook of Secrets
(UR)Battles of Legend: Light's Revenge
84365 VND
(UtR)Return of the Duelist
1117660 VND
(UR)Return of the Duelist
169670 VND
(C)Structure Deck: Order of the Spellcasters
62510 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Spellbook of Secrets trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Spellbook of Secrets trong Master Duel