Sphere Kuriboh
DARK 1
Sphere Kuriboh
Bóng Kuriboh
  • Archetype:
  • Kuriboh

  • ATK:
  • 300

  • DEF:
  • 200

  • Lượt xem:
  • 2132
Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top