Steelswarm Roach
Steelswarm Roach

4

 • Loại:
 • XYZ Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Steelswarm

 • ATK:
 • 1900

 • DEF:
 • 0

 • Lượt xem:
 • 531Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Steelswarm Roach - Duel LinkCách để sở hữu Steelswarm Roach - Master DuelGiá trị và các set có Steelswarm Roach - TCG
Giá trị của Steelswarm Roach
Cardmarket
127370 VND
Tcgplayer
138885 VND
Ebay
105750 VND
Amazon
154160 VND
Coolstuffinc
93765 VND
Các set có Steelswarm Roach
(SR)Collectible Tins 2012 Wave 2.5
137475 VND
(ScR)Generation Force
379525 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Deck sử dụng Steelswarm Roach trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Steelswarm Roach trong Master Duel