Subterror Behemoth Speleogeist
Subterror Behemoth Speleogeist

11

 • Loại:
 • Flip Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Subterror

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 1400

 • Lượt xem:
 • 387Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; thay đổi nó thành Tư thế tấn công ngửa nếu nó đang ở trong Thế phòng thủ, cũng như thay đổi ATK của nó thành 0. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Subterror Behemoth Speleogeist" một lần mỗi lượt.
Khi một quái thú ngửa mà bạn điều khiển bị lật úp, nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ úp.Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 monster on the field; change it to face-up Attack Position if it is in Defense Position, also change its ATK to 0. You can only use this effect of "Subterror Behemoth Speleogeist" once per turn. When a face-up monster you control is flipped face-down, if you control no face-up monsters: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Subterror Behemoth Speleogeist - Duel LinkCách để sở hữu Subterror Behemoth Speleogeist - Master DuelGiá trị và các set có Subterror Behemoth Speleogeist - TCG
Giá trị của Subterror Behemoth Speleogeist
Cardmarket
4935 VND
Tcgplayer
5170 VND
Ebay
29610 VND
Amazon
4700 VND
Coolstuffinc
5875 VND
Các set có Subterror Behemoth Speleogeist
(C)Maximum Crisis
22795 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Subterror Behemoth Speleogeist trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Subterror Behemoth Speleogeist trong Master Duel
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở TCG

Không có kết quả ở TCG
Deck sử dụng Subterror Behemoth Speleogeist trong TCG

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài Subterror Behemoth Speleogeist trong TCGThống kê mức độ sử dụng lá bài ở OCG

Không có kết quả ở OCG
Deck sử dụng Subterror Behemoth Speleogeist trong OCG