Subterror Behemoth Stygokraken
Subterror Behemoth Stygokraken

5

 • Loại:
 • Flip Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Sea Serpent

 • Archetype:
 • Subterror

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 2600

 • Lượt xem:
 • 260Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu Úp lá bài trên sân, bằng với số lượng "Subterror Behemoth" mà bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Subterror Behemoth Stygokraken" một lần mỗi lượt.
Khi một quái thú ngửa mà bạn điều khiển bị lật úp, nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ úp.Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target Set cards on the field, equal to the number of "Subterror Behemoth" monsters you control; destroy them. You can only use this effect of "Subterror Behemoth Stygokraken" once per turn. When a face-up monster you control is flipped face-down, if you control no face-up monsters: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Subterror Behemoth Stygokraken - Duel LinkCách để sở hữu Subterror Behemoth Stygokraken - Master DuelGiá trị và các set có Subterror Behemoth Stygokraken - TCG
Giá trị của Subterror Behemoth Stygokraken
Cardmarket
5875 VND
Tcgplayer
4465 VND
Ebay
70265 VND
Amazon
23265 VND
Coolstuffinc
11515 VND
Các set có Subterror Behemoth Stygokraken
(SR)Invasion: Vengeance
53815 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Subterror Behemoth Stygokraken trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Không có kết quả ở Master Duel
Deck sử dụng Subterror Behemoth Stygokraken trong Master Duel
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở TCG

Không có kết quả ở TCG
Deck sử dụng Subterror Behemoth Stygokraken trong TCG

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng lá bài Subterror Behemoth Stygokraken trong TCGThống kê mức độ sử dụng lá bài ở OCG

Không có kết quả ở OCG
Deck sử dụng Subterror Behemoth Stygokraken trong OCG