Subterror Final Battle
Subterror Final Battle
  • Loại:
  • Trap Card

  • Dạng:
  • Normal

  • Archetype:
  • Subterror

  • Lượt xem:
  • 393Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, sau đó, Úp lá bài này úp xuống thay vì gửi đến Mộ.
● Thay đổi 1 Úp "Subterror" trên sân thành Tư thế Tấn công hoặc Phòng thủ ngửa.
● Thay đổi 1 "Subterror" trên sân thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa.
● ATK / DEF của 1 "Subterror" trên sân sẽ bằng với ATK / DEF ban đầu tổng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.
● Lượt này, các hiệu ứng đã kích hoạt của "Subterror" không thể bị vô hiệu hóa.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate 1 of these effects, also, after that, Set this card face-down instead of sending it to the GY. ● Change 1 Set "Subterror" monster on the field to face-up Attack or Defense Position. ● Change 1 face-up "Subterror" monster on the field to face-down Defense Position. ● ATK/DEF of 1 "Subterror" monster on the field become equal to its combined original ATK/DEF until the end of this turn. ● This turn, activated effects of "Subterror" cards cannot be negated.

Bản dịch này có đúng không ?


Cách để sở hữu Subterror Final Battle - Duel LinkCách để sở hữu Subterror Final Battle - Master DuelGiá trị và các set có Subterror Final Battle - TCG
Giá trị của Subterror Final Battle
Cardmarket
4230 VND
Tcgplayer
7050 VND
Ebay
34310 VND
Amazon
6815 VND
Coolstuffinc
18565 VND
Các set có Subterror Final Battle
(SR)Fists of the Gadgets
29845 VND
(R)Maximum Crisis
37835 VNDThống kê mức độ sử dụng lá bài ở Duel Links

Không có kết quả ở Duel Links
Deck sử dụng Subterror Final Battle trong Duel Links
Thống kê mức độ sử dụng lá bài ở Master Duel

Deck sử dụng Subterror Final Battle trong Master Duel