Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
EARTH
Superdreadnought Rail Cannon Gustav Max
Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Gustav Max
  • Archetype:
  • Train

  • ATK:
  • 3000

  • DEF:
  • 3000

  • Lượt xem:
  • 1640
Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 10
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 10 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; inflict 2000 damage to your opponent.

Bản dịch này có đúng không ?
Top