Superheavy Samurai Big Benkei
EARTH 8
Superheavy Samurai Big Benkei
Vũ giả nặng ký to Ben-K
  • Archetype:
  • Superheavy

  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 3500

  • Lượt xem:
  • 1057
Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển có thể tấn công khi ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của họ cho Damage Calculation.Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. "Superheavy Samurai" monsters you control can attack while in face-up Defense Position. If they do, apply their DEF for damage calculation.

Bản dịch này có đúng không ?
Top