Topologic Bomber Dragon
DARK
Topologic Bomber Dragon
Rồng cấu trúc liên kết logic chứa bom
  • ATK:
  • 3000

  • LINK-4
  • Lượt xem:
  • 1557

Mũi tên Link:

Trên

Dưới-Trái

Dưới

Dưới-PhảiHiệu ứng (VN):

2+ quái thú Hiệu ứng
Nếu quái thú khác được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến, khi quái thú này đang ở trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú trong Khu vực quái thú chính, các quái thú khác của bạn cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó.Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Effect Monsters If another monster is Special Summoned to a zone a Link Monster points to, while this monster is on the field: Destroy all monsters in the Main Monster Zones, also your other monsters cannot attack for the rest of this turn. After damage calculation, if this card attacked an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top