Tri-Blaze Accelerator
Spell Continuous
Tri-Blaze Accelerator
Đại bác cháy Đinh Ba
  • Archetype:
  • Blaze Accelerator

  • Lượt xem:
  • 1396
Hiệu ứng (VN):

Chỉ kích hoạt bằng cách gửi 1 "Blaze Accelerator" mặt ngửa trên sân của bạn đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Loại Pyro từ tay bạn đến Mộ để phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển và gây 500 sát thương cho đối thủ, nhưng bạn không thể tuyên bố tấn công trong lượt này nếu bạn làm điều đó.Hiệu ứng gốc (EN):

Activate only by sending 1 face-up "Blaze Accelerator" on your side of the field to the Graveyard. You can send 1 Pyro-Type monster from your hand to the Graveyard to destroy 1 monster your opponent controls and inflict 500 damage to your opponent, but you cannot declare an attack during this turn if you do.

Bản dịch này có đúng không ?
https://ygovietnam.com/
Top